Arhiva

02/07/2012

Прес јун 2012.

Јун, 2012.   Датум Медиј Наслов Формат 26.6.2012. РТС 1 Странке троше више него што имају wmv 26.6.2012. Политика Странке највише потрошиле на изборе pdf 26.6.2012. Дневник Млађини и Чедини у минусу pdf 26.6.2012. Блиц УРС и ЛДП једини признали да су потрошили више новца pdf 22.6.2012. ТВ Б92 Министар […]
13/06/2013
IMG_0422

Партнерство државе и цивилног друштва у борби против корупције

Агенција за борбу против корупције заједно са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије организовала је 12. јуна конференцију „Учешће цивилног друштва у борби против корупције“ са жељом да кроз дијалог и размену искустава допринесе успостављању партнерства између државе и трећег сектора. На конфернецији су представљене смернице Агенције […]
28/06/2012

Одељење за контролу имовине функционера

У Одељењу за контролу имовине функционера обављају се послови израде предлога годишњег плана провере података, праћења имовинског стања функционера и утврђивања разлога несагласности између података у извештају и стварног стања односно утврђивања разлога несагласности између увећане вредности имовине функционера и његових законитих и пријављених прихода и о томе обавештава орган, […]
07/06/2013

Објављен извештај о верификацији планова интегритета из перспективе корисника услуга и запослених у локалним самоуправама

Агенција за борбу против корупције спровела је верификацију планова интегритета у систему локалне самоуправе, кроз истраживање искуства и ставова корисника услуга и запослених у локалним самоуправама. Истраживање је спроведено у периоду фебруар – април 2013. године, на узорку од 38 општина/градских општина и градова. У узоркованим локалним самоуправама, интервјуисано је […]
27/06/2012

Сектор за оперативне послове – Архива 2011.

У оквиру Сектора организоване су две групе аналитичко оперативних послова: послови вођења регистара и послови за поступање по представкама и пријавама правних и физичких лица. Општи (оквирни) задатак сектора је да, на основу одређених евиденција и других података, релевантних у борби против корупције, изврши њихову обраду и анализу и да […]
07/06/2013
DSCN0970

Градско саобраћајно предузеће Београд започело спровођење мера из Плана интегритета

Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом је на позив Градског саобраћајног предузећа Београд 05. и 06. јуна одржало семинар Лична и професионална етика. Реализацијом овог семинара започело је спровођење једне од мера за смањење и сузбијање корупције која је израдом плана интегиритета ове институције идентификована као потребна. […]
27/06/2012

Сектор за послове превенције – архива 2011.

У оквиру Сектора за послове превенције, поред Одељења за решавање сукоба интереса, организоване су и три одсека и једна група у оквиру којих се обављају различити послови који спадају у надлежност Агенције. Сви ти послови су усмерени, првенствено, на отклањање узрока који доводе до системске корупције, мада није безначајна њихова […]
07/06/2013

Иницијатива за усклађивање Уредбе са Законом о државном премеру и катастру

Агенција за борбу против корупције поднела је Генералном секретаријату Владе, Министарству грађевинарства и урбанизма и Републичком геодетском заводу иницијативу за усклађивање одредаба Уредбе о висини накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање услуга Републичког геодетског завода са одредбама Закона о државном премеру и катастру.
05/06/2013

Контрола имовине и прихода јавних функционера: 3 кривичне пријаве, 72 захтева за покретање прекршајног поступка и 140 мера

Од почетка 2013. године, Агенција за борбу против корупције је, у обављању послова из своје надлежности који се односе на регистар функционера, регистар имовине и прихода функционера, као и евиденцију јавних набавки, покренула 197 поступака. Изречена је једна мера препоруке за разрешење и 139 мера упозорења, а надлежним прекршајним судовима […]