Arhiva

02/08/2013

Прес јул 2013.

Јул, 2013. Датум Медиј Наслов Формат 29.7.2013. Данас Спремамо се за нове министре pdf 27.7.2013. Политика Листе за плаћање pdf 24.7.2013. Данас Дупло више пријава корупције у здравству pdf 23.7.2013. Народне новине Агенција проверава финансирање странака pdf 22.7.2013. Информер Осам странака није поднело извештај pdf 21.7.2013. Курир Агенција проверава ко […]
29/10/2010

Одељење за регистре

  Један од најважнијих послова Оделења јесте вођење регистра функционера и регистра имовине функционера. До сада у Републици Србији није постојала комплетна и тачна евиденција о функционерима, односно оним лицима која, у складу за законском дефиницијом функционера, спадају у групу грађана Србије који се налазе на одговорним и утицајним местима […]
14/07/2010

Правила о раду одбора

      СТРАНИЦА ЈЕ У ИЗГРАДЊИ    
07/04/2010

Седма седница одбора Агенције

На седмој, редовној седници Агенције за борбу против корупције усвојени су правни ставови о поступању Агенције у случају функционера затечених у обављању две или више функција, који је требало да се до 1. априла определе за само једну функцију.
26/02/2014

Омогућити несметан рад посматрачима изборне кампање

Поводом вербалних напада на посматраче и ометања њиховог рада Агенција за борбу против корупције упозорава политичке субјекте, њихове чланове и активисте да се рад посматрача Агенције не сме опструирати ни на један начин – физичким контактом, шиканирањем, вређањем, забраном фотографисања, заклањањем таблица возила и забраном приступа просторијама у којима политички […]
30/07/2013

Помоћ код спровођења мера из плана интегритета

Када сте урадили свој план интегритета потребно је следеће две године спровeсти одабране мере. Ово је мала помоћ, односи се на спровођење мера из заједничких области плана интегритета. За сваку меру из плана интегритета наведене су активности, фазе у спровођењу, начин на који се те активности могу спровести, рокови, одговорна […]
15/07/2010

Планови интегритета

Основна активност Одсека за планове интегритета јесте да формулише смернице за израду планова интегритета оних субјеката који су Законом о Агенцији обавезни да планове израде и имплементирају. Поред израде смерница, одсек ће пратити њихово доношење и спровођење, и у сарадњи са групом за програме обуке, стараће се о обуци лица […]
14/07/2010

Годишњи извештаји

      СТРАНИЦА ЈЕ У ИЗГРАДЊИ    
24/03/2010

Шеста седница одбора Агенције

На шестој, редовној седници Агенције за борбу против корупције Одбор Агенције усвојио је Извештај о утрошеним средствима за 2009. годину. Агенцији су одобрена средства у буџету Републике Србије у укупном износу од 9.008.000,00 динара, а ребалансом буџета Републике Србије за 2009. годину одобрена су средства у укупном износу од 10.108.000,00 […]