Arhiva

01/04/2014

Rokovi za dostavljanje izveštaja – finansiranje političkih subjekata

Agencija za borbu protiv korupcije podseća političke subjekte da su dužni da dostave izveštaje o troškovima izbornih kampanja u 2014, kao i Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu i izveštaj o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji. Rokove […]
13/01/2014

Pres decembar 2013.

Decembar, 2013. Datum Medij Naslov Format 29.12.2013. RTS 1 Korak napred u institucionalnoj borbi protiv korupcije wmv 29.12.2013. TV Sky plus Povodom raspleta spornih privatizacija wmv 28.12.2013. TANJUG Babić: Uložen trud dao rezultate pdf 28.12.2013. Blic Tatjana Babić: Uloženi trud dao rezultate u rasvetljavanju spornih privatizacija pdf 24.12.2013. Prva srpska […]
05/11/2013

Saopštenje Agencije za borbu protiv korupcije povodom tvrdnji novinarke Dragane Sotirovski da joj je prećeno

Agencija za borbu protiv korupcije apeluje na sve nadležne organe da hitno preispitaju tvrdnje da je Ljiljana Isaković, direktorka Specijalne bolnice „Sokobanja“, pretila Dragani Sotirovski, dopisnici RTC iz Niša, jer je izveštavala o korupciji i drugim nezakonitostima u ovoj ustanovi. Eventualna istinitost ovih tvrdnji narušila bi ugled javne funkcije i […]
19/06/2012

Služba za rešavanje sukoba int.

Služba za rešavanje sukoba interesa kroz postupke rešavanja sukoba interesa, dekumulacije funkcija i odlučivanja o drugim povredama zakona otklanja uzroke za nastanak korupcije. Ukoliko se nakon sprovedenog postupka utvrdi da je povreda Zakona nastupila, izriču se mere, propisane Zakonom. Cilj tih mera jeste, da se, ukoliko je to moguće, navedene […]
07/09/2011

Odbor Agencije ponovo odlučuje po presudi Upravnog suda

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije, na sednici održanoj 7. septembra 2011. godine, razmatrao je informacije o radu Agencije i odlučivao po žalbama javnih funkcionera na odluke Agencije za borbu protiv korupcije. Na sednici Odbora konstatovan je i prijem presude Upravnog suda po tužbi javnog funkcionera Aleksandra Tijanića na konačnu […]
18/05/2011

8. sednica Odbora Agencije

Na osmoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, održanoj 18.05.2011. godine, za predsednika Odbora izabran je prof. dr Zoran Stojiljković. Povodom pokušaja diskreditacije rada Agencije tvrdnjama nekih političara da su direktorka i Odbor Agencije eksponenti Demokratske stranke, kao i da članovi Odbora primaju više naknada, Odbor Agencije je konstatovao […]
14/05/2014
za_stampu

Potpisan sporazum o saradnji Agencije i Kriminalističko-policijske akademije

Agencija za borbu protiv korupcije i Kriminalističko-policijska akademija potpisali su Sporazum o poslovnoj i obrazovnoj saradnji 14. maja 2014. godine. Saradnja će se bazirati na razmeni iskustava, a studenti će imati priliku da nova znanja i veštine stiču kroz za njih posebno osmišljena predavanja, istraživačke i planske seminare. Agencija i […]
19/12/2013

Odsek za istraživanja i razvoj

24/10/2013
Srbija_u_pokretu_2

Glasno protiv korupcije u zdravstvu

Zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Vladan Joksimović govorio je 24. oktobra na konferenciji udruženja građana Srbija u pokretu kada su javnosti predstavljeni rezultati projekta “Mladi novinari u akciji: Glasno za zdravstvo!”. Projekat je usmeren, pre svega, na objavljivanje istraživačkih tekstova i pokretanje SMS servisa za prijavu korupcije u […]