Arhiva

23/05/2014
fpn

Potpisan sporazum o saradnji Agencije i Fakulteta političkih nauka

Agencija za borbu protiv korupcije i Fakultet političkih nauka potpisali su Sporazum o poslovnoj i obrazovnoj saradnji 21. maja 2014. godine. Saradnja će se bazirati na razmeni iskustava, a studenti će imati priliku da nova znanja i veštine stiču kroz za njih posebno osmišljena predavanja, istraživačke i planske seminare.
20/11/2013

Saradnja sa Službom za upravljanje ljudskim resursima AP Vojvodine

Agencija za borbu protiv korupcije održala je 15. novembra seminar „Prevencija korupcije: Lična i profesionalna etika“. Tokom obuke u Andrevlju, koja je organizovana na poziv Službe za upravljanje ljudskim resursima AP Vojvodine, zaposlenima u pokrajinskim sekretarijatima predstavljene su nadležnosti i rad Agencije za borbu protiv korupcije, osnovni pojmovi o korupciji […]
29/11/2012

Pravni stav Odbora Agencije

Na sednici održanoj 28. novembra 2012. godine, Odbor Agencije za borbu protiv korupcije usvojio je pravni stav o obavezi funkcionera da, osim podataka o svojim akcijama i udelima u pravnom licu, prijavi i podatke o akcijama i udelima koje to pravno lice ima u drugim pravnim licima. Ovaj pravni stav […]
05/07/2012

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom

Prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije, u Sektoru za poslove prevencije obrazovano je Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom. U okviru Odeljenja obrazovane su uže unutrašnje jedinice: Odsek za edukacije i Grupa za kampanje i saradnju […]
15/12/2011
Nebojsa_Tasic_prima_povelju_2mala

Agencija za borbu protiv korupcije dobila Povelju zahvalnosti od Bibliotekarskog društva Srbije

Na svečanoj sednici Bibliotekarskog društva Srbije, povodom 14. decembra, Dana bibliotekara Srbije, dodeljene su povelje zahvalnosti za doprinos razvoju Bibliotekarskog društva Srbije organizacijama i institucijama sa kojima je Društvo uspešno sarađivalo tokom 2011. godine. Povelje zahvalnosti, koje je dodelila predsednica Drušva Jasmina Ninkov, dobili su Poverenik za informacije od javnog […]
22/05/2014
ZnakHorizontalnoCirilicaveci

Saopštenje za javnost Agencije za borbu protiv korupcije 22. maj 2014.

Na zahtev Agencije za borbu protiv korupcije od 16. novembra 2012. godine, Odeljenje za budžetsku inspekciju Ministarstva finansija izvršilo je vanrednu kontrolu primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja budžetskih sredstava. Kontrola je vršena za period od 1. januara 2010. do 31. decembra 2012. godine (za vreme […]
09/04/2014

Održan seminar studentima na Pravnom fakultetu

U okviru saradnje između Agencije za borbu protiv korupcije i Centra za razvoj karijere studenata Univerziteta u beogradu, danas je održan seminar „Mehanizmi za sprečavanje korupcije“ na Pravnom fakultetu. Seminaru je prisustvovalo 18 studenata sa Fakulteta političkih nauka, Pravnog fakulteta i Fakulteta bezbednosti. Tokom rada učesnici su imali priliku da […]
18/11/2013

Prosveta: Saradnja u borbi protiv korupcije

Na posebnom koordinacionom sastanku posvećenom korupciji u prosveti, a održanom u petak 15. novembra, predstavnici državnih organa dogovorili su se o formiranju dve radne grupe. Prva radna grupa pružiće stručnu pomoć resornim ministarstvima prilikom donošenja zakona u cilju unapređenja normativnog okvira u Republici Srbiji, a zadatak druge radne grupe biće […]
26/01/2012

Odbor Agencije povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije izražava zabrinutost zbog Predloga izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, kojim Uprava za javne nabavke prestaje sa radom kao posebna organizacija i pozicionira u sastav Ministarstva finansija, čime se smanjuje stepen njene samostalnosti. Odbor Agencije smatra da bi promenom statusa Uprave za javne […]