Ванредно пријављивање имовине и прихода

Обавештење политичким субјектима о подношењу Годишњег извештаја о финансирању до 30. априла 2022. године
27/04/2022
Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе
06/05/2022

Ванредно пријављивање имовине и прихода

print
Агенција за спречавање корупције указује јавним функционерима да је рок за ванредно пријављивање имовине и прихода 16. мај текуће године, с обзиром на то да последњи дан рока пада у нерадни дан.

Имовина и приходи се ванредно пријављују са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја.

Подсећамо да су и лица којима је престала јавна функција, дужна да ванредно пријаве имовину и приходе у наредне две године по престанку јавне функције.

Битна промена постоји кад су увећани или умањени имовина или приходи који, према претходном Извештају, прелазе просечну годишњу зараду без пореза и доприноса у Републици Србији или кад је промењена структура те имовине.

На основу званичних података Републичког завода за статистику („Службени гласник РС”, бр. 27/22) просечна годишња зарада без пореза и доприноса у Републици Србији за 2021. годину износи 790.368 динара.