VANREDNO PRIJAVLJIVANJE IMOVINE I PRIHODA DO 15. MAJA

Saradnja Agencije za sprečavanje korupcije i civilnog društva / Ishodi projekta “Zajedno ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj vlasti” kao model za primenu na lokalu
22/01/2021
Poziv zainteresovanoj javnosti za dostavljanje komentara na Nacrt metodologije za procenu rizika od korupcije u propisima
02/02/2021

VANREDNO PRIJAVLJIVANJE IMOVINE I PRIHODA DO 15. MAJA

print
Agencija za sprečavanje korupcije ukazuje javnim funkcionerima da je, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, koji je u primeni od 01.09.2020. godine, rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda 15. maj tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promenau odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

Podsećamo da su i lica kojima je prestala javna funkcija, dužna da vanredno prijave imovinu i prihode u naredne dve godine po prestanku javne funkcije.

Bitna promena postoji kad su uvećani ili umanjeni imovina ili prihodi koji, prema prethodnom Izveštaju, prelaze prosečnu godišnju zaradu bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji ili kad je promenjena struktura te imovine.