ВАНРЕДНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИМОВИНЕ И ПРИХОДА ДО 15. МАЈА

Сарадња Агенције за спречавање корупције и цивилног друштва / Исходи пројекта “Заједно ка транспарентнијој и одговорнијој јавној власти” као модел за примену на локалу
22/01/2021
Позив заинтересованој јавности за достављање коментара на Нацрт методологије за процену ризика од корупције у прописима
02/02/2021

ВАНРЕДНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИМОВИНЕ И ПРИХОДА ДО 15. МАЈА

print
Агенција за спречавање корупције указује јавним функционерима да је, у складу са Законом о спречавању корупције, који је у примени од 01.09.2020. године, рок за ванредно пријављивање имовине и прихода 15. мај текуће године са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до битних променау односу на податке из претходно поднетог Извештаја.

Подсећамо да су и лица којима је престала јавна функција, дужна да ванредно пријаве имовину и приходе у наредне две године по престанку јавне функције.

Битна промена постоји кад су увећани или умањени имовина или приходи који, према претходном Извештају, прелазе просечну годишњу зараду без пореза и доприноса у Републици Србији или кад је промењена структура те имовине.