ВАНРЕДНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИМОВИНЕ И ПРИХОДА ДО 15. МАЈА

Трећа обука за лобисту 13. и 14. маја
29/04/2021
Други позив заинтересованим организацијама цивилног друштва за учешће у изради процене утицаја мера предузетих са циљем смањења корупције у ризичним областима
06/05/2021

ВАНРЕДНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИМОВИНЕ И ПРИХОДА ДО 15. МАЈА

print
Агенција за спречавање корупције указује јавним функционерима да је рок за ванредно пријављивање имовине и прихода 15. мај текуће године са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја.

Подсећамо да су и лица којима је престала јавна функција, дужна да ванредно пријаве имовину и приходе у наредне две године по престанку јавне функције.

Битна промена постоји кад су увећани или умањени имовина или приходи који, према претходном Извештају, прелазе просечну годишњу зараду без пореза и доприноса у Републици Србији или кад је промењена структура те имовине.

На основу званичних података Републичког завода за статистику („Службени гласник РС”, бр. 17/21) просечна годишња зарада без пореза и доприноса у Републици Србији за 2020. годину износи 720.876 динара.