Uzbunjivačima se ne sme stavljati u izgled otkaz ako je u vezi sa prijavljenim slučajem korupcije

Pres mart 2013
02/04/2013
Sektor za poslove prevencije
15/07/2010

Uzbunjivačima se ne sme stavljati u izgled otkaz ako je u vezi sa prijavljenim slučajem korupcije

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

Direktorka Instituta za transfuziju krvi Republike Srbije, Svetlana Srzentić donela je Upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu uzbunjivačima Draganu Trbojeviću i Radetu Cvetanoviću jer su, kako se navodi, svojim iskazima objavljenim na antikorupcijskom sajtu Pištaljka 25.12.2013. godine, povredili radnu disciplinu i narušili ugled Instituta.

Uzbunjivači su dali odgovore na pitanja u okviru istraživanja „Dve godine zaštite: svedočenja uzbunjivača koji su dobili zaštitu“ za potrebe javnog glasila Pištaljka u novembru 2013. godine. Tom prilikom intervjuisana je većina uzbunjivača koji su dobili zaštitu Agencije.

Trbojeviću i Cvetanoviću Agencija za borbu protiv korupcije je priznala status uzbunjivača prošle godine (1.10.2013.), o čemu je obaveštena direktorka i upozorena da će se odmazdom smatrati svaka mera koju preduzme u vezi sa njihovim radno-pravnim statusom u periodu od dve godine. Zbog stavljanja u izgled otkaza zaštićenim uzbunjivačima, što se smatra odmazdom ako je u vezi sa prijavljenim slučajem korupcije, Agencija je od direktorke zatražila izjašnjenje.

U vezi sa mogućim nezakonitostima na Institutu, Agencija je podnela izveštaj Tužilaštvu za organizovani kriminal (10.9.2013).