Okrugli sto povodom Pravilnika o uzbunjivačima

Godišnji izveštaj 2011. Puls
20/06/2012
Zelena ekološka partija
20/06/2012

Okrugli sto povodom Pravilnika o uzbunjivačima

okrugliuzbunjivaci2
print

U Srbiji ne postoji odgovarajuća zaštita onih koji prijavljuju korupciju i u toj oblasti su potrebna konkretna zakonska rešenja, zaključak je sa današnjeg okruglog stola povodom predstavljanja Pravilnika o uzbunjivačima, koji je organizovala Agencija za borbu protiv korupcije u zgradi Pravosudne akademije.

O problemu zaštite uzbunjivača su osim direktora Agencije, Zorane Marković i člana Odbora Agencije, Čedomira Čupića, govorili i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić i predstavnik portala Pištaljka, Marijana Milosavljević kao i brojni diskutanti iz državnih institucija, međunarodnih i domaćih organizacija.
„Mi imamo određene zakonske odredbe koje su razbacane u različitim tekstovima zakona. To su pojedinačne odredbe koje kada se saberu ne daju adekvatan sistem“, kazala je Marković. Ona je navela da izradom pravilnika Agencija pokušava da u svojim zakonskim ovlašćenjima i mogućnostima zaštiti uzbunjivače od odmazde poslodavca.
Nacrtom pravilnika o zaštiti uzbunjivača predviđeno je, između ostalog, da svi zaposleni u javnom sektoru, uz prijavu korupcije, mogu popuniti i obrazac kojim se zahteva zaštita.
Ukoliko Agencija proceni da postoje uslovi za to zaposlenom se određuje zaštita i poslodavac se obaveštava o tome. Zaštita traje do dve godine, a u tom periodu poslodavac ne bi smeo da fizički i psihički zlostavlja zaposlenog, premešta ga na radno mesto nižeg ranga, otpusti ili mu preti takvim merama.