Усвојена жалба Агенције

Рума – Избори за одборнике
20/06/2012
Свилајнац – Избори за одборнике
20/06/2012

Усвојена жалба Агенције

print

Виши суд у Новом Саду усвојио је жалбу Агенције за борбу против корупције и тиме поништио решење о привременој мери по којој Агенција, под претњом новчаног кажњавања, мора одмах да уклони текст „Кривична пријава против градоначелника Новог Сада и чланова градског већа“ са интернет стране.

Осим привремене мере Игор Павличић, градоначелник Новог Сада и чланови Градског већа тражили су у тужбеном захтеву да Агенција, сваком понаособ, исплати 500 000 динара на име нематеријалне штете због повреде части и угледа. Овај поступак за накнаду штете још је у току.