Усвојен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Агенцији

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Усвојен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Агенцији

print
Одбор Народне скупштине Републике Србије за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу донео је 27. новембра 2018. године одлуку, којом се даје сагласност на нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Агенције за борбу против корупције.

Новим Правилником Агенцији ће бити омогућено значајно повећање броја запослених Агенције, која ће, по његовом ступању на снагу, организовати конкурсе за попуњавање слободних радних места.

Јачање капацитета Агенције, укључујући и запошљавање довољног броја запослених, усклађено је са кључним препорукама из извештаја Европске комисије о напретку Србије и Групе држава против корупције Савета Европе (GRECO), као и недавно усвојене резолуције Европског парламента, која такође указује на значај попуњавања радних места у Агенцији и обезбеђивања довољних ресурса за њен рад, како би могла да спроводи свој мандат.