Usvojen izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije

Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i ambasadora Finske
13/07/2018
Odluka o dodeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pet projekta u oblasti borbe protiv korupcije
18/07/2018

Usvojen izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije

print
 Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava usvojio je juče izveštaje o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. i 2017. godinu, sa izveštajem o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije u RS za period od 2013- 2018 godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje.

Izveštaje je predstavila pomoćnik direktora Verka Atanasković. Govoreći o najznačajnijim rezultatima istakla je da je Agencija u protekle dve godine nastavila da poboljšava efikasnost u sprovođenju preventivnih, kontrolnih i nadzornih nadležnosti i da je sve obaveze predviđene strateškim dokumentima ili propisane određenim zakonima ispunila u zadatim rokovima.

Preporuke Agencije su iste u poslednje dve godine, a tiču se pre svega neophodnosti usvajanja novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i neophodnosti da se usmere napori na poboljšanju prostornih i unapređenju kadrovskih kapaciteta i da se izabere preostali član Odbora Agencije.

Atanasković je, između ostalog, naglasila da je i u 2016. godini i 2017. godini  podneto po 17 krivičnih prijava u oblasti kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera, s tim da od tog broja u 2017. godini je podneto dve krivične prijave na osnovu rada po predstavkama.

Izveštaj za 2016.

Izveštaj za 2017.