Усвојен извештај о раду Агенције за борбу против корупције

Састанак директора Агенције за борбу против корупције и амбасадора Финске
13/07/2018
Одлука о додели финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пет пројекта у области борбе против корупције
18/07/2018

Усвојен извештај о раду Агенције за борбу против корупције

print
 Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава усвојио је јуче извештаје о раду Агенције за борбу против корупције за 2016. и 2017. годину, са извештајем о Националној стратегији за борбу против корупције у РС за период од 2013- 2018 године и Акционог плана за њено спровођење.

Извештаје је представила помоћник директора Верка Атанасковић. Говорећи о најзначајнијим резултатима истакла је да је Агенција у протекле две године наставила да побољшава ефикасност у спровођењу превентивних, контролних и надзорних надлежности и да је све обавезе предвиђене стратешким документима или прописане одређеним законима испунила у задатим роковима.

Препоруке Агенције су исте у последње две године, а тичу се пре свега неопходности усвајања новог Закона о Агенцији за борбу против корупције, Закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, као и неопходности да се усмере напори на побољшању просторних и унапређењу кадровских капацитета и да се изабере преостали члан Одбора Агенције.

Атанасковић је, између осталог, нагласила да је и у 2016. години и 2017. години  поднето по 17 кривичних пријава у области контроле имовине и прихода јавних функционера, с тим да од тог броја у 2017. години је поднето две кривичне пријаве на основу рада по представкама.

Извештај за 2016.

Извештај за 2017.