Успешно завршен програм стажирања у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“

Препоруке о међународној сарадњи у области контроле имовине у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“
09/07/2018
Коначна листа вредновања и рангирања пројеката
11/07/2018

Успешно завршен програм стажирања у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“

print
 Програм једномесечног стажирања у Националној агенцији за борбу против корупције Републике Италије успешно је окончан у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“. Прилику да се ближе упознају са радом, надлежностима и изазовима Националне агенције за борбу против корупције Републике Италије имало је седморо запослених у Агенцији за борбу против корупције из Канцеларије директора, Сектора за контролу имовине и прихода функционера и поступање по представкама, Сектора за решавање о сукобу интереса, Сектора за контролу финансирања политичких активности, Сектора за превенцију и Сектора за међународну сарадњу.

Поред италијанске Националне агенције за борбу против корупције, представници Агенције стекли су увид и у активности у области борбе против корупције у Ревизорском суду, Финансијској полицији, Агенцији за дигитализацију Италије и Аеродрому у Фиренци.

Од јула 2016. године Агенција за борбу против корупције спроводи двогодишњи Твининг пројекат са Националном агенцијом за борбу против корупције, Министарством правде и Вишом школом за правосуђе Републике Италије, као и Главним тужилаштвом Краљевине Шпаније. Пројекат финансира Европска унија у вредности од два милиона евра.

The Internship Programme successfully finalized within the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption“

One-month Internship Programme in the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy has been successfully finalized within the Twinning Project „Prevention and Fight against Corruption“. Seven representatives of the Anti-Corruption Agency, notably the Office of the Director, Sector for Control of Assets and Incomes of Officials and Acting upon Complaints, Sector for Resolving Conflict of Interest, Sector for Control of Financing of Political Activities, Sector for Prevention and International Cooperation Sector had the opportunity to gain a closer insight into the work, competences and the pertinent challenges of the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy.

In addition to the Italian National Anti-Corruption Authority, the representatives of the Agency also got acquainted with the anti-corruption activities of the Court of Audit, Financial Police, Digitalization Agency and Florence Airport.

As of July 2016, the Anti-Corruption Agency has been implementing two-year Twinning Project with the National Anti-Corruption Authority, Ministry of Justice and Higher School for Judiciary of the Republic of Italy as well as General Prosecutor’s Office of the Kingdom of Spain. The Project is funded by the European Union in the amount of two million euro.