Četvrto zasedanje Konferencije država članica UN Konvencije protiv korupcije (UNCAC)

Bosilegrad – Izbori za odbornike
20/06/2012
Brus – Izbori za odbornike
20/06/2012

Četvrto zasedanje Konferencije država članica UN Konvencije protiv korupcije (UNCAC)

print

Četvrto zasedanje Konferencije država članica UN Konvencije protiv korupcije (The United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) održava se u Marakešu (Kraljevina Maroko) u periodu 24-28. oktobra 2011. godine.

Delegaciju Srbije, kao potpisnice UN Konvencije protiv korupcije, u Maroku će činiti predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije Milica Božanić, načelnik Službe za međunarodnu saradnju i Marijana Obradović, pomoćnik direktora u Sektoru za poslove prevencije. Članovi delegacije će predstaviti aktivnosti Srbije u borbi protiv korupcije, kao i dosadašnje rezultate u ovoj oblasti.
UN Konvencija protiv korupcije jedini je pravno obavezujući univerzalni antikorupcijski instrument. Dalekosežni pristup Konvencije i obavezujući karakter mnogih odredbi čine ovaj dokument jedinstvenom alatkom za razvijanje sveobuhvatnog odgovora na globalni problem.
Konvencija pokriva pet glavnih oblasti: preventivne mere, inkriminisanje i sprovođenje zakona, međunarodnu saradnju, povraćaj dobara, kao i tehničku pomoć i razmenu informacija.

Ciljevi UN Konvencije protiv korupcije su:

  • promovisanje i jačanje mera za sprečavanje i borbu protiv korupcije na efikasniji i efektivniji način;
  • promovisanje, omogućavanje, kao i podrška međunarodnoj saradnji i tehnička pomoć u prevenciji i borbi protiv korupcije, uključujući i povraćaj dobara;
  • promovisanje integriteta, odgovornosti i adekvatnog upravljanja javnim poslovima i javnom svojinom.

Srbija je Konvenciju ratifikovala 22. oktobra 2005. godine.