Учесници изборне кампање и посматрачи Агенције

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Учесници изборне кампање и посматрачи Агенције

print
Основни задатак посматрача које је ангажовала Агенција за борбу против корупције је надгледање промотивних предизборних активности политичких субјеката. Изборну кампању у Републици Србији тренутно надгледа 120 посматрача са циљем прикупљања података које Агенција користи у упоредној анализи у односу на податке из извештаја о трошковима изборне кампање, које су политички субјекти дужни да поднесу у року од 30 дана по проглашењу коначних резултата избора.
Посматрачи су овлашћени да у име Агенције као теренски посматрачи, до дана избора, или као координатори, до дана проглашења коначних резултата избора, несметано прикупљају информације и податке у вези са активностима политичких субјеката путем аудио и видео записа, фотографија у електронском формату и прикупљених примерака изборног материјала.
Такође, координатори у циљу добијања одређених информација и података у вези са изборном кампањом, могу да се обрате политичким субјектима, државним органима, органима јединице територијалне аутономије, органима јединице локалне самоуправе и органа градске општине.
Подсећамо да су посматрачи Агенције завршили стручне обуке за објективно и непристрасно прикупљање података, да нису кандидати на изборима нити су ангажовани у одборима за спровођење избора. Они су пример добре праксе ангажовања грађана у политичком и изборном процесу, те  Агенција и овим путем  апелује на политичке субјекте, надлежне органе и друге учеснике изборног процеса да посматрачима омогуће да раде послове за које су ангажовани.