Учешће Агенције за борбу против корупције у EPAC Радној групи за допринос изради антикорупцијског извештаја ЕУ

Посета итлијанске делегације
24/02/2015
У 2014. години 51 тренер за етику и интегритет у јавном сектору
24/02/2015

Учешће Агенције за борбу против корупције у EPAC Радној групи за допринос изради антикорупцијског извештаја ЕУ

print

epac_logoКао члан EPAC (Европски партнери у борби против корупције) радне групе, Агенција за борбу против корупције имаће могућност да пружи свој допринос изради новог Извештаја ЕУ о борби против корупције.

У јуну 2011. године, Европска комисија успоставила је механизам за периодичну процену резултата држава чланица ЕУ у борби против корупције. Извештај се објављује сваке две године. Извештај представља анализу стања корупције у земљама чланицама ЕУ и предузетим корацима у сузбијању корупције. На овај начин омогућена је размена добрих пракси, идентификовање трендова, као и усаглашавање са ЕУ и другим међународним стандардима у овој области. Овај Извештај, поред осталог, представља основ за даље формирање ЕУ законодавних иницијатива на пољу борбе против корупције, и подстиче тзв. peer learning (учење од колега).

Први ЕУ извештај о борби против корупције објављен је у фебруару 2014. године, којим је Европска комисија пружила јасну слику о мерама које се примењују, успешним примерима, али и проблемима и областима које би требало унапредити. Овај документ указао је и на значајне разлике у природи и обиму корупције са којом се суочавају чланице ЕУ.

Поред држава чланица које активно учествују у изради ЕУ антикорупцијског ивештаја, подаци за израду овог документа темеље се на постојећим механизмима надзора (GRECO, UN, OECD), али и другим изворима међу којима су и националне институције, академска заједница, као и организације цивилног друштва. Подршка и допринос Агенције ослања се и на налаз из претходног Извештаја у ком је Европска комисија истакла значај праћења напора у сузбијању корупције као део поступка проширења.

EPAC радном групом председаваће Канцеларија за борбу против превара Каталоније, а ЕУ чланови су представници надлежних институција Аустрије, Француске, Бугарске, Малте, Португалије и Румуније. Учешће Агенције као јединог члана радне групе из земље која није чланица ЕУ, је признање нашој институцији за досадашње резултате у борби против корупције и од значаја је за Републику Србије у даљем процесу европских интеграција.

Први састанак радне групе одржаће се у Бриселу 10. марта 2015. године.