Učešće Agencije na prvoj Međunarodnoj nedelji svesti o prevarama u Srbiji

Poziv zainteresovanoj javnosti za dostavljanje komentara na Nacrt metodologije za izradu procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u ranjivim oblastima
16/11/2020
Direktor Agencije predavač na međunarodnoj obuci o suzbijanju korupcije
18/11/2020

Učešće Agencije na prvoj Međunarodnoj nedelji svesti o prevarama u Srbiji

print
Agencija za sprečavanje korupcije učestvovala je na prvoj Međunarodnoj nedelji svesti o prevarama u Srbiji i tako dala doprinos značaju ove teme. Događaj u organizaciji Deloitte-a ima za cilj otvaranje dijaloga o temama poput finansijskog kriminala, prevara i korupcije, prevenciji i poslediciama, ali i izazovima i trendovima u borbi protiv njih.
Zbog epidemiološke situacije, centralna konferencija održana je online.

Pomoćnik direktora u Sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti, Katarina Pavičić izjavila je tom prilikom da su finansijske prevare i korupcija globalni problemi koji se ne mogu zanemariti. “Oni predstavljaju veliki rizik za sve organizacije, bile da su one javne, privatne ili neprofitabilne. Jedan segment rada Agencije za sprečavanje korupcije, odnosno kontrola finansiranja političkih aktivnosti podrazumeva poređenje podataka iz finansijskih izveštaja političkih subjekata sa podacima koji su pribavljeni iz različitih izvora, odnosno baza podataka”. Pavičić je takođe istakla da se zaposleni u Agenciji kontinuirano usavršavaju, kako bi mogli da odgovore novim poslovnim trendovima i poboljšanjima u tehnologiji, te da će, u tom kontekstu, stečena znanja na obuci ACFE doprineti efikasnosti i efektivnosti rada.