Učešće Agencije na petoj Regionalnoj (Jumbo) konferenciji o bezbednosti

Direktor Agencije predavač na međunarodnoj obuci o suzbijanju korupcije
18/11/2020
Održan prvi vebinar namenjen predstavnicima jedinica lokalne samouprave „Novine u Zakonu o sprečavanju korupcije“
25/11/2020

Učešće Agencije na petoj Regionalnoj (Jumbo) konferenciji o bezbednosti

print

Agencija za sprečavanje korupcije učestvovala je na petoj Regionalnoj (Jumbo) konferenciji o kordinaciji bezbednosti, koju su organizovali Regionalni savet za saradnju (RSS) i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Italije. Konferencija, pod nazivom “Otvaranje puta za stabilizaciju na Zapadnom Balkanu: Balkanska ruta u novom geopolitičkom poretku – stari i novi izazovi za bezbednost”, održana je onlajn.
Predstavnica Agencije za sprečavanje korupcije se u okviru petog panela, pod nazivom “Sprečavanje i suzbijanje korupcije u javnom sektoru”, obratila i govorila o novom Zakonu o sprečavanju korupcije, o značaju jačanja odgovornosti i integriteta u javnom sektoru, kao i o dosadašnjem iskustvu i praksi Agencije za sprečavanje korupcije u toj oblasti.