Učešće Agencije na IFES međunarodnoj onlajn konferenciji

Agencija podnela Narodnoj skupštini Izveštaje o radu i nadzoru
30/03/2021
Poziv političkim subjektima za učešće na onlajn obuci
01/04/2021

Učešće Agencije na IFES međunarodnoj onlajn konferenciji

print
Predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije učestvovali su na onlajn međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Praćenje političkog oglašavanja onlajn i oflajn, izazovi i dobre prakse”, u organizaciji Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES) u Ukrajini. Konferencija je bila usmerena na razmenu dobrih praksi sa ciljem unapređenja mehanizama monitoringa oglašavanja političkih subjekata.

Nakon predstavljanja iskustava nadležnih institucija iz Letonije, Litvanije, Gruzije, Ukrajine i Severne Makedonije u oblasti monitoringa oglašavanja političkih subjekata, održana je i radionica o izazovima iz prakse, kao i o mogućim rešenjima za njihovo prevazilaženje.