U septembru i oktobru 803 polaznika seminara Agencije

Ćićevac – Izbori za odbornike
22/06/2012
Čoka – Izbori za odbornike
22/06/2012

U septembru i oktobru 803 polaznika seminara Agencije

Kraljevo
print

Agencija za borbu protiv korupcije je u septembru i oktobru ove godine, u skladu sa svojim godišnjim programom rada, održala ciklus seminara namenjenih funkcionerima, odnosno svim izabranim, postavljenim ili imenovanim licima u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, kao i u javnim preduzećima, privrednim društavima, ustanovama i drugim organizacijama čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo lice koje bira Narodna skupština.

Na seminarima su obrađivane sledeće teme:
– registar i prijavljivanje imovine funkcionera, obaveštavanje i vođenje evidencija o poklonima i stupanju na funkciju i prestanku funkcije i dr;
– obaveze funkcionera u oblasti sprečavanja sukoba interesa (nespojivost i kumulacija funkcija, obavljanje drugog posla ili delatnosti, postupak utvrđivanja povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i dr.

Foto galerija

Seminari su organizovani sa ciljem pružanja direktne podrške navedenim ciljnim grupama kako bi svi bili obavešteni o svojim zakonskim obavezama i dobili neophodnu pomoć u vezi sa njihovim ispunjenjem.

Organizaciju ovog ciklusa seminara finansijski je podržao Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Uz podršku ovog projekta štampana je publikacija „Vodič za funkcionere“ u kojoj je detaljno opisano kako postupati u skladu sa propisima koje primenjuje Agencija za borbu protiv korupcije koji je bio osnova za ovaj ciklus seminara. U prethodnom periodu, uz pomoć USAID-a, ovaj Vodič distribuiran je na 500 adresa – javnim preduzećima, pravosudnim organima, pokrajinskim organima, lokalnim samoupravama i upravnim okruzima.

Tokom prethodna dva meseca organizovano je 24 seminara, koji su održani u 21 gradu/opštini, kojima je prisustvovalo ukupno 803 učesnika iz svih gradova i opština svih Upravnih okruga. Prosečan broj učesnika po obuci je 38.23 (najmanje 3, u Prokuplju – najviše 96, u Kraljevu).

Gledano po sektorima iz kojih učesnici dolaze, najviše predstavnika je iz prosvete (34%), zatim lokalne samouprave (21%) i javnih preduzeća (12.82%). Slede pojedinačni podaci:
– državna uprava: 50
– zdravstvo: 29
– kultura: 49
– lokalna samouprava: 173
– nevladine organizacije: 3
– političke stranke: 1
– policija: 2
– predškolske ustanove: 18
– socijalna zaštita: 29
– sudstvo: 58
– školski sistem: 275
– javna preduzeća: 103

Broj funkcionera koji je bio na obukama je 515 od ukupno 803, što čini oko 64%.
Slede podaci o posećenosti seminara pojedinačno:
Bograd, 11. septembar: 7
Beograd, 12. septembar: 20
Beograd, 13. septembar: 31
Beograd, 14. septembar: 11
Prokuplje, 17. septembar: 3
Niš, 18. septembar: 24
Zrenjanin, 18. septembar: 13
Leskovac, 19. septembar: 28
Vranje, 20. septembar: 84
Pančevo, 20. septembar: 10
Kragujevac, 24. septembar: 32
Jagodina, 25. septembar: 34
Šabac, 25. septembar: 41
Bor, 26. septembar: 8
Zaječar, 27. septembar: 22
Valjevo, 28. septembar: 4
Sombor, 1. oktobar: 39
Kruševac, 2. oktobar: 31
Kikinda, 2. oktobar: 18
Kraljevo, 3. oktobar: 96
Čačak, 4. oktobar: 62
Užice, 5. oktobar: 62
Sremska Mitrovica, 9. oktobar: 37
Požarevac, 11. oktobar: 85
Novi Sad, 12. oktobar: 44