У септембру и октобру 803 полазника семинара Агенције

Ћићевац – Избори за одборнике
22/06/2012
Чока – Избори за одборнике
22/06/2012

У септембру и октобру 803 полазника семинара Агенције

Kraljevo
print

Агенција за борбу против корупције је у септембру и октобру ове године, у складу са својим годишњим програмом рада, одржала циклус семинара намењених функционерима, односно свим изабраним, постављеним или именованим лицима у органима Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, као и у јавним предузећима, привредним друштавима, установама и другим организацијама чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго лице које бира Народна скупштина.

На семинарима су обрађиване следеће теме:
– регистар и пријављивање имовине функционера, обавештавање и вођење евиденција о поклонима и ступању на функцију и престанку функције и др;
– обавезе функционера у области спречавања сукоба интереса (неспојивост и кумулација функција, обављање другог посла или делатности, поступак утврђивања повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције и др.

Фото галерија

Семинари су организовани са циљем пружања директне подршке наведеним циљним групама како би сви били обавештени о својим законским обавезама и добили неопходну помоћ у вези са њиховим испуњењем.

Организацију овог циклуса семинара финансијски је подржао Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт, који финансира Америчка агенција за међународни развој (УСАИД). Уз подршку овог пројекта штампана је публикација „Водич за функционере“ у којој је детаљно описано како поступати у складу са прописима које примењује Агенција за борбу против корупције који је био основа за овај циклус семинара. У претходном периоду, уз помоћ УСАИД-а, овај Водич дистрибуиран је на 500 адреса – јавним предузећима, правосудним органима, покрајинским органима, локалним самоуправама и управним окрузима.

Током претходна два месеца организовано је 24 семинара, који су одржани у 21 граду/општини, којима је присуствовало укупно 803 учесника из свих градова и општина свих Управних округа. Просечан број учесника по обуци је 38.23 (најмање 3, у Прокупљу – највише 96, у Краљеву).

Гледано по секторима из којих учесници долазе, највише представника је из просвете (34%), затим локалне самоуправе (21%) и јавних предузећа (12.82%). Следе појединачни подаци:
– државна управа: 50
– здравство: 29
– култура: 49
– локална самоуправа: 173
– невладине организације: 3
– политичке странке: 1
– полиција: 2
– предшколске установе: 18
– социјална заштита: 29
– судство: 58
– школски систем: 275
– јавна предузећа: 103

Број функционера који је био на обукама је 515 од укупно 803, што чини око 64%.
Следе подаци о посећености семинара појединачно:
Боград, 11. септембар: 7
Београд, 12. септембар: 20
Београд, 13. септембар: 31
Београд, 14. септембар: 11
Прокупље, 17. септембар: 3
Ниш, 18. септембар: 24
Зрењанин, 18. септембар: 13
Лесковац, 19. септембар: 28
Врање, 20. септембар: 84
Панчево, 20. септембар: 10
Крагујевац, 24. септембар: 32
Јагодина, 25. септембар: 34
Шабац, 25. септембар: 41
Бор, 26. септембар: 8
Зајечар, 27. септембар: 22
Ваљево, 28. септембар: 4
Сомбор, 1. октобар: 39
Крушевац, 2. октобар: 31
Кикинда, 2. октобар: 18
Краљево, 3. октобар: 96
Чачак, 4. октобар: 62
Ужице, 5. октобар: 62
Сремска Митровица, 9. октобар: 37
Пожаревац, 11. октобар: 85
Нови Сад, 12. октобар: 44