U roku dostavljeno 14.643 izveštaja

Komunistička partija
29/05/2012
Godišnji izveštaj 2011. KP
29/05/2012

U roku dostavljeno 14.643 izveštaja

print

Izveštaje o imovini i prihodima u zakonskom roku, do 1. februara, Agenciji za borbu protiv korupcije podnelo je 14.643 funkcionera, dok je njih 1.300 dostavilo izveštaje posle propisanog roka, sa nepotpunim podacima, ili na starim obrascima.

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković istakla je na konferenciji za novinare da broj podnetih izveštaja pokazuje da funkcioneri ispunjavaju obaveze iz zakona, posebno ako se ima u vidu da je Republičkom odboru za sprečavanje sukoba interesa ranije podneto oko 6.000 izveštaja.

Direktorka Agencije je navela da je više od 95 odsto republičkih funkcionera ispunilo obavezu u zakonskom roku.

Marković je istakla da je nedostavljanje izveštaja o imovini i prihodima, kao i davanje lažnih podataka, krivično delo.

Ukazujući da izveštaji i dalje stižu u Agenciju, Marković je rekla da je još teško proceniti koliko je funkcionera u Srbiji obavezno da podnosi izveštaje o imovini i prihodima, jer je još u toku prepiska sa državnim organima i instuticijama o broju funkcionera, ali da bi se moglo oceniti da ih je oko 18.000.

Direktorka Agencije je navela da je u procesu izrada Registra funkcionera, kao i da će uporedo biti obrađivani izveštaji koji će, po zakonu, biti javno objavljeni na sajtu.

Na obradi izveštaja rade svega četiri osobe, zbog obezbeđivanja zakonske obaveze čuvanja podataka o ličnosti, dodala je ona.

Prema njenim rečima, svi izveštaji koji pristižu posle 1. februara biće tretirani kao zakasneli.

Tokom januara, Agencija je odgovorila na između 400 i 600 zahteva za mišljenje o obavljanju druge funkcije, odnosno šta se smatra javnom funkcijom po zakonu, kazala je Marković.

Od 14 zahteva za dobijanje saglasnosti za obavljanje druge funkcije na sedam je odgovoreno da imaju rok do 1. aprila da se opredele koju će funkciju obavljati i dalje, a da se o sedam zahteva koji se odnose na obavljanje druge profesionalne delatnosti još odlučuje.

Marković je rekla da će izveštaji funkcionera o imovini i prihodima biti proveravani na osnovu prijava i dokaza građana, kao i pokretanjem procesa kod istražnih organa.

Predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić izjavio je da su funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti nespojive i da će svi funkcioneri koji su sada na obe do 1. aprila morati da se opredele koju će nastaviti da obavljaju.

Čupić je istakao da će se zakon, odnosno odredbe o sprečavanju sukoba interesa, primenjivati na sve funkcionere i da se neće tolerisati obavljanje dve ili više nespojivih funkcija.

On je pozvao političare da se, pri opredeljivanju za jednu od funkcija, rukovode opštim interesima, a ne ličnim i da u svom radu postupaju u okviru zakona.

Čupić je rekao da Agencija još nije dobila nijedan zahtev za davanje saglasnosti za vršenje više funkcija od političara iz Vojvodine koji se nalaze na više funkcija, a o kojima je ovih dana bilo dosta pisanja u medijima.

Prema nejgovim rečima, zakon će se jednako primenjivati na sve funkcionere i neće biti selektivne primene, kao i da se neće tolerisati ni jedna situacija koja dovodi do sukoba interesa.

Čupić je rekao da je zakon takav i da će se sprovoditi, ali da Skupština Srbije može da ga promeni, kao i da može da smeni članove Odbora Agencije, ali da u ovom slučaju ne dolazi u obzir pozivanje na neke druge zakone.

Dodao je da ni Ustav Srbije ne dozvoljava sukub interesa pri vršenju javne funkcije.