U 2014. godini 51 trener za etiku i integritet u javnom sektoru

Agencija obeležila Međunarodni dan borbe protiv korupcije
10/12/2014
Agencija za borbu protiv korupcije nije, kako pojedini mediji tvrde, javna agencija
17/12/2014

U 2014. godini 51 trener za etiku i integritet u javnom sektoru

print
Tim Odeljenja za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom Agencije za borbu protiv korupcije održao je četvrti trening za trenere, ovoga puta za zaposlene u lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima i upravnom okrugu sa teritorije Grada Kragujevca, koji će u institucijama u kojima su zaposleni biti zaduženi za edukaciju o etici i integritetu u javnoj administraciji. Petodnevnu obuku, održanu od 8. do 12. decembra, uspešno je završilo 12 budućih trenera. Obuka je organizovana uz podršku UNDP.

Obuka je realizovana u okviru sprovođenja mera iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. Jedna od mera je da se, izmenom Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, svi funkcioneri i zaposleni u javnoj administraciji na teritoriji Republike Srbije obavežu da pohađaju obuku o etici i integritetu. Da bi ova mera bila ostvarena, Agencija sprovodi edukacije predstavnika institucija javnog sektora koji će izvoditi jednodnevne obuke o ovoj temi za zaposlene u tim institucijama.

Time je u toku 2014. godine edukovan ukupno 51 trener i to na teritorijama gradova: Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.

Foto galerija