Пројектни задаци

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Компоненте пројекта

Обавезни резултат 1 (Кoмпонента 1)

Ојачан капацитет, делотворност и координациона улога Агенције за борбу против корупције, како би ефикасно обављала законом поверене надлежности и надзирала спровођење мера дефинисаних у Националној стратегији за борбу против корупције и Акционом плану.

Компонента 1, између осталог, обухвата:

 • Анализу потреба за обукама запослених у Агенцији за борбу против корупције;
 • Спровођење обука за запослене у Агенцији за борбу против корупције и другим релевантним институцијама;
 • Успостављање Стратегије за комуникацију унутар и ван Агенције за борбу против корупције;
 • Спровођење обука за новинаре о извештавању о Агенцији за борбу против корупције и случајевима корупције;
 • Унапређење постојећих софтверских апликација Агенције за борбу против корупције.

Обавезни резултат 2 (Кoмпонента 2)

Оснажени механизми превенције корупције у складу са добром праксом земаља чланица ЕУ, Националном стратегијом за борбу против корупције и Акционим планом.

Компонента 2, између осталог, обухвата:

 • Препоруке за побољшање механизама за делотворно поступање по представкама, решавање о сукобу интереса, контролу имовине и прихода јавних функционера и контролу финансирања политичких активности, укључујући и релевантне компаративне анализе;
 • Анализу законодавног оквира који регулише област надлежности Агенције за борбу против корупције;
 • Развој напредних аналитичких метода за прикупљање и обраду информација и података у складу са добром праксом ЕУ;
 • Анализу категорија функционера нарочито подложних корупцији;
  Унапређење координације између Агенције за борбу против корупције и других заинтересованих страна.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.