Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

У складу са Акционим планом за поглавље 23, Националном стратегијом за борбу против корупције за период 2013-2018. и Акционим планом за спровођење Стратегије, пројекат је усмерен на јачање механизама, методa и законодавства са циљем спречавања корупције у Републици Србији и промовисања активне улоге Агенције за борбу против корупције, других надлежних државних органа, организација цивилног друштва и медија. У светлу преговора између Републике Србије и Европске уније, пројекат ће допринети процесу реформи и усклађивања са циљевима и вредностима ЕУ у погледу делотворније борбе против корупције
(поглавље 23).

Спровођење пројекта

Да би се постигли циљеви пројекта, стручњаци из земаља чланица ће, заједно са Агенцијом за борбу против корупције, организовати низ радионица, предавања и конференција из области борбе против корупције. Полазници ће бити запослени у Агенцији за борбу против корупције, Народној скупштини, независним институцијама, као и новинари, представници организација цивилног друштва и други релевантни актери. Биће спроведена и детаљна анализа националног законодавног оквира за борбу против корупције, како би се сачиниле препоруке за будуће реформе у Републици Србији. Активности пројекта ће омогућити преношење добре праксе ЕУ, искуства и специјализованог знања стручњака из земаља чланица запосленима у Агенцији за борбу против корупције. Посвећеност борби против корупције, којој тежи пројекат, такође ће допринети и јачању поверења грађана Србије у јавне институције и консолидацији досадашњег постигнутог напретка у промовисању интегритета у циљу побољшања економског развоја земље.

Двогодишњи пројекат „Превенција и борба против корупције“ почео је у јулу 2016. године. Спроводе га Национална агенција за борбу против корупције, Министарство правде и Виша школа за правосуђе Републике Италије, као и Главно тужилаштво Краљевине Шпаније у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције Републике Србије, која представља институцију корисницу пројекта. Пројекат финансира Европска унија у вредности од 2 милиона евра.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.