Tužilaštvo za organizovani kriminal: nema elemenata krivičnih dela u Institutu za transfuziju krvi Srbije

Raniji članovi Odbora Agencije
19/04/2013
Praćenje Strategije i Akcionog plana
15/07/2010

Tužilaštvo za organizovani kriminal: nema elemenata krivičnih dela u Institutu za transfuziju krvi Srbije

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

Tužilaštvo za organizovani kriminal je 20. januara 2014. godine obavestilo Agenciju za borbu protiv korupcije da je povodom njenog izveštaja u delu u kome je ukazano na eventualne zloupotrebe odgovornih lica Instituta za transfuziju krvi, vezane za nabavku 120 testova za transmisivne bolesti od privrednog društva „JUNIKOM“ d.o.o. kao i propuštanje ovlašćenog predstavnika Instituta da u postupku pred Privrednim sudom izjavi žalbu na prvostepenu odluku, MUP našao da u radnjama prijavljenih lica nema elemenata krivičnih dela za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti.

 

 

Postupajući povodom predstavke Agencija je pribavila potrebnu dokumentaciju i utvrdila da postoji sumnja da je došlo do izvršenja krivičnih dela za koje se goni po službenoj dužnosti. S tim u vezi dostavljen je izveštaj Odeljenju za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva 6. juna 2013. godine. Republičko javno tužilaštvo je 12. juna obavestilo Agenciju da je izveštaj prosledilo Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Agencija se u vezi sa navodima uzbunjivača Dragana Trbojevića i Radeta Cvetanovića u kojima se ukazuje na moguće zloupotrebe koje je izvršila prof. dr Snežana Jovanović Srzentić, direktor Instituta za transfuziju krvi Srbije, obratila Tužilaštvu za organizovani kriminal 10. septembra 2013. godine.

Analizom dostavljene dokumentacije i izjava saslušanih lica Tužilaštvo za organizovani kriminal je 1. novembra 2013. godine donelo odluku da nema mesta krivičnom gonjenju ma kog lica za krivična dela iz Zakona o organizaciji i nadležnostima državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, o čemu je Agencija obaveštena 20. januara 2014. godine.

U vezi sa dopunom izveštaja Tužilaštvo je Agenciju obavestilo da se provere još uvek sprovode.