Тужилаштво за организовани криминал: нема елемената кривичних дела у Институту за трансфузију крви Србије

Скупштина Републике Србије alt
Seminar for New Deputies
03/07/2014

Тужилаштво за организовани криминал: нема елемената кривичних дела у Институту за трансфузију крви Србије

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

Тужилаштво за организовани криминал је 20. јануара 2014. године обавестило Агенцију за борбу против корупције да је поводом њеног извештаја у делу у коме је указано на евентуалне злоупотребе одговорних лица Института за трансфузију крви, везане за набавку 120 тестова за трансмисивне болести од привредног друштва „ЈУНИКОМ“ д.о.о. као и пропуштање овлашћеног представника Института да у поступку пред Привредним судом изјави жалбу на првостепену одлуку, МУП нашао да у радњама пријављених лица нема елемената кривичних дела за које се гоњење преузима по службеној дужности.

 

 

Поступајући поводом представке Агенција је прибавила потребну документацију и утврдила да постоји сумња да је дошло до извршења кривичних дела за које се гони по службеној дужности. С тим у вези достављен је извештај Одељењу за борбу против корупције Републичког јавног тужилаштва 6. јуна 2013. године. Републичко јавно тужилаштво је 12. јуна обавестило Агенцију да је извештај проследило Тужилаштву за организовани криминал.

Агенција се у вези са наводима узбуњивача Драгана Трбојевића и Радета Цветановића у којима се указује на могуће злоупотребе које је извршила проф. др Снежана Јовановић Срзентић, директор Института за трансфузију крви Србије, обратила Тужилаштву за организовани криминал 10. септембра 2013. године.

Анализом достављене документације и изјава саслушаних лица Тужилаштво за организовани криминал је 1. новембра 2013. године донело одлуку да нема места кривичном гоњењу ма ког лица за кривична дела из Закона о организацији и надлежностима државних органа у сузбијању организованог криминала, о чему је Агенција обавештена 20. јануара 2014. године.

У вези са допуном извештаја Тужилаштво је Агенцију обавестило да се провере још увек спроводе.