TRENINZI ZA PREDSTAVNIKE PARLAMENATRNIH POLITIČKIH STRANAKA

Ada – Izbori za odbornike
20/06/2012
Valjevo – Izbori za odbornike
20/06/2012

TRENINZI ZA PREDSTAVNIKE PARLAMENATRNIH POLITIČKIH STRANAKA

print

Agencija za borbu protiv korupcije će, u saradnji sa CeSID-om i uz podršku OEBS Misije u Srbiji, u toku novembra i decembra 2011. godine održati seriju treninga za predstavnike parlamentarnih političkih stranaka na temu „Primena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti“ u 22 grada u Srbiji.

Na treninzima će biti prezentovana zakonska rešenja i podzakonski akti doneti na osnovu novog zakona. Posebna pažnja će biti posvećena načinu vođenja evidencija o prilozima i imovini političkih subjekata, kao i načinu podnošenja godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o troškovima izborne kampanje.
Ovde možete pogledati datum i mesto održavanja treninga
Agencija zadržava pravo promene datuma i mesta održavanja treninga.
Svaka promena će biti blagovremeno objavljena na internet stranici Agencije.