Трећа седница Одбора Агенције

Реаговање Агенције за борбу против корупције поводом саопштења Прекршајног апелационог суда
14/02/2014
Мере о повреди закона
14/07/2010

Трећа седница Одбора Агенције

print

Агенција за борбу против корупције је на трећој седници у форми правних ставова донела следеће одлуке:

1. да право да затраже сагласност за обављање другог посла или делатности уз јавну функцију имају и функиционери који посао или делатност уз јавну функцију обављају на дан почетка примене Закона. Ови функционери имају обавезу да Агенцији доставе захтев за добијање сагласности благовремено како би се у случају да им она буде ускраћена, до 1. априла изјаснили коју функцију, посао односно делатност ће наставити да обављају.

2. да се функционером у смислу Закона сматра и сваки изабрани, постављени или именовани представник Републике Србије, аутономне покрајине, локалне самоуправе или јавног предузећа у органу друштвеног предузећа које није приватизовано, у органу правног субјекта у вези са чијом приватизацијом је уговор од стране Агенције за приватизацију раскинут као и у органу привредног друштва и банке чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, локална самоуправа или јавно предузеће. Ово практично значи да су наведени функционери дужни да Агенцији доставе извештај о имовини и приходима као и обавештење о ступању на функцију.

3. да су функционери који обављају самосталну делатност дужни уговором пренесу права управљања на неповезано правно или физичко лице, привремено ( док обављају јавну функцију ) и да о томе обавесте надлежне органе и Агенцију за борбу против корупције.

Директорка, Зорана Марковић, је информисала чланове Одбора Агенције да ће конкурс за 3 руководећа и 7 извршилачких радних места бити расписан до краја недеље.