Трећа обука за лобисту 13. и 14. маја

Други позив заинтересованим организацијама цивилног друштва за учешће у изради процене утицаја мера предузетих са циљем смањења корупције у ризичним областима
27/04/2021
ВАНРЕДНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИМОВИНЕ И ПРИХОДА ДО 15. МАЈА
05/05/2021

Трећа обука за лобисту 13. и 14. маја

print
Директор Агенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0037/21-11 од 15.04.2021. године одредио је одржавање Треће обуке за лобисту у 2021. години, у периоду од 13. до 14. маја 2021. године.
Обука ће се одржати у просторијама Палате Србије, Булевар Михајла Пупина 2.
Подносиоцима захтева за похађање обуке за лобисту Агенција за спречавање корупције нарочито указује на то да ће се, у складу са мерама заштите ради спречавања ширења COVID -19, обука организовати у групама од највише 15 кандидата.
У случају пријављивања већег броја кандидата, Агенција ће обуку организовати у наредним терминима и о томе обавестити подносиоце.
Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf/
Износ накнаде од 44.760 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:
број жиро рачуна 840-31255845-68
прималац: Агенција за спречавање корупције
сврха: Обука за лобисту

Агенција за спречавање корупције указује да:

– Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем,
-након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.
Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.
Агенција ће накнадно објавити сатницу Програма обуке за лобисту.