Транспарентно и одговорно обављање јавних функција

Транспарентно и одговорно обављање јавних функција Стратешки план Агенције 2019 – 2023 Суштина подношења извештаја о имовини и приходима функционера и њихова обрада и објављивање на интернет презентацији Агенције огледа се у јачању транспарентности у обављању јавне функције и поверења грађана у носиоце јавних функција. У том смислу, провера извештаја … Настави са читањем Транспарентно и одговорно обављање јавних функција