Transparentno i odgovorno obavljanje javnih funkcija

Transparentno i odgovorno obavljanje javnih funkcija

Strateški plan Agencije 2019 – 2023

Suština podnošenja izveštaja o imovini i prihodima funkcionera i njihova obrada i objavljivanje na internet prezentaciji Agencije ogleda se u jačanju transparentnosti u obavljanju javne funkcije i poverenja građana u nosioce javnih funkcija. U tom smislu, provera izveštaja o imovini i prihodima i identifikovanje nesaglasnosti između stvarnog i prijavljenog stanja predstavlja značajan mehanizam sprečavanja korupcije odnosno otklanjanja rizika povezanih sa integritetom funkcionera i obavljanjem javne funkcije u skladu sa javnom svrhom, ali i jačanja svesti funkcionera o odgovornosti, koju tokom obavljanja javne funkcije, imaju prema građanima. Godišnjim Planom provere, Agencija identifikuje prioritete u sprovođenju redovne i vanredne provere imovine i prihoda javnih funkcionera.

Prijava interesa odnosno sukoba interesa tesno je povezana sa integritetom funkcionera odnosno transparentnim i odgovornim obavljanjem javne funkcije. U tom smislu, rešavanje o sukobu interesa takođe predstavlja mehanizam sprečavanja koruptivnog ponašanja, kao i negativnih posledica po upravljanje javnim ovlašćenjima, upravljanje javnim sredstvima i poverenje građana, koje funkcioner u sukobu interesa može izazvati. Pored doslednog rešavanja o sukobu interesa, ova nadležnost Agencije ima i dodatnu preventivnu komponentu, s obzirom na to da Agencija identifikuje oblasti i situacije, naročito podložne nastanku sukoba interesa i značajno utiče na jačanje svesti o situacijama u kojima sukob interesa može da nastane.

Praćenje i kontrola lobističkih aktivnosti značajna je zbog jačanja integriteta učesnika u postupku lobiranja, čime se doprinosi poverenju građana u proces donošenja odluka.