Транспарентно финансирање политичких активности

Транспарентно финансирање политичких активности

Стратешки план Агенције 2019 -2023

Подршка политичким субјектима у спровођењу Закона о финансирању политичких активности значајно доприноси унапређењу транспарентности располагања средствима из јавних извора, имајући у виду да је то један од главних извора финансирања политичких субјеката.

Подршка Агенције је усмерена на оспособљавање политичких субјеката да финансијама управљају на одговоран и транспарентан начин, као и да одговарајуће извештаје (како годишње финансијске, тако и извештаје о трошковима изборне кампање) приказују у складу са законом и принципима доброг управљања.

Поред обука за представнике политичких субјеката, Агенција, зависно од изборне динамике, спроводи обуке за посматраче изборних кампања са циљем добијања релевантног и додатног извора информација у сврху спровођења контроле извештаја о трошковима изборне кампање.

Кључни сегмент контроле финансирања политичких активности односи се на јачање транспарентности посебно у односу на располагање средствима из јавних извора, као и одговорности политичких субјеката, коју имају према грађанима, како као корисници буџетских средстава, тако и као кандидати на изборима, које бирају управо грађани.