Трећи координациони састанак државних органа у борби против корупције

Прес Август 2012.
03/09/2012
Годишњи извештај ДУД
13/09/2012

Трећи координациони састанак државних органа у борби против корупције

print

У Агенцији за борбу против корупције одржан је трећи коодинациони састанак државних органа који имају важну улогу у спречавању и сузбијању корупције. На састанку је разговарано о потреби да се успоставе посебне интерне процедуре за поступање по пријавама узбуњивача као и о корупцији у здравству.

Учесници састанка једногласно су подржали предлог да се усагласе процедуре органа у случају пријаве од стране узбуњивача, јер је, до доношења прописа који ће регулисати ову област, односно Закона о узбуњивању и заштити узбуњивача, ову област потребно на неки начин усагласити на нивоу државних органа. У вези са тим биће организован посебан састанак. Када је реч о корупцији у здравству посебна пажња била је посвећена питањима из области јавних набавки, запошљавања и допунског рада. Министарка здравља, Славица Ђукић-Дејановић упознала је присутне са мерама које Министарство предузима ради решавања ових проблема, а на наредном координационом састанку представник овог министарства известиће детаљније о предузетим мерама.

Састанку су присуствовали: Повереник за информације од јавног значаја, представник Заштитника грађана, председник Савета Државне ревизорске институције, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Републичке радиодифузне агенције, Народне скупштине, Народне банке Србије, Кабинета првог потпредседника Владе, Министарства здравља, Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Републичког јавног тужилаштва, Вишег прекршајног суда, Управе за спречавање прања новца, Управе за јавне набавке, Пореске управе, Агенције за привредне регистре и Безбедносно информативне агенције.