Suspenzija za uzbunjivača Valentinu Krstić

Tutin – Izbori za odbornike
22/06/2012
Ub – Izbor za odbornike
22/06/2012

Suspenzija za uzbunjivača Valentinu Krstić

print

Suprotno odredbama člana 56. stav 5 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i članu 8 Pravilnika o zaštiti lica koje prijavi sumnju na korupciju, zamenik upravnika Kazneno popravnog zavoda u Nišu, Gordan Božić, doneo je danas rešenje o udaljenju sa rada Valentini Krstić, uzbunjivaču iz Kazneno-popravnog zavoda u Nišu. Protiv Valentine Krstić istovremeno je pokrenut disciplinski postupak zbog težih povreda radne discipline.
„Ovakvo postupanje je pre svega kršenje osnovnih ljudskih prava, a zatim i povreda odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Pravilnika o zaštiti lica koja prijave sumnju na korupciju. Agencija za borbu protiv korupcije će zameniku upravnika, Gordanu Božiću, uputiti dopis kojim traži da učini izvesnim da postupanje u slučaju Valentine Krstić nije u vezi sa slučajem korupcije na koji je uzbunjivač ukazala. U slučaju da se dokaže suprotno, Agencija će preduzeti mere iz svoje nadležnosti. Takođe, ovim povodom obratićemo se i Ministru pravde“ kaže direktor Agencije, Tatjana Babić.


Agencija za borbu protiv korupcije je 15. avgusta 2012. godine obavestila zamenika upravnika Kazneno popravnog zavoda u Nišu da je Valentini Krstić, dodeljen status uzbunjivača i da će se kao odmazda zbog učinjene prijave korupcije smatrati svaka mera koja je preduzeta u vezi sa radno-pravnim statusom ili radnim uslovima uzbunjivača, protivno volji uzbunjivača u periodu od dana davanja zaštite do najviše dve godine.

Prema članu 2 Pravilnika o zaštiti lica koje prijavi sumnju na korupciju „odmazda“ je svako činjenje ili nečinjenje prema uzbunjivaču koje dovodi do sledećih štetnih posledica:
-psihičkog ili fizičkog uznemiravanja ili zlostavljanja;
-pokretanja disciplinskog postupka, premeštaja na niže radno mesto i zadržavanje u napredovanju;
-donošenja rešenja o prestanku radnog odnosa ili otkaza ugovora o radu;
-preduzimanje ili izricanje mere koja nepovoljno utiče na radno pravni status i radne uslove;
-ozbiljne i stvarne pretnje da će biti preduzeta bilo koja od navedenih mera.