Органи и организација
14/07/2010
ACAS2
Агенција учествовала на панелу „Сврсисходност трошења јавних средстава“
12/02/2014

Сукоб интереса

print

Одељење за решавање сукоба интереса кроз поступке решавања сукоба интереса, декумулације функција и одлучивања о другим повредама закона отклања узроке за настанак корупције. Уколико се након спроведеног поступка утврди да је повреда Закона наступила, изричу се мере, прописане Законом. Циљ тих мера јесте, да се, уколико је то могуће, наведене повреде отклоне. На тај начин се отклањају узроци који су довели, или могу довести до корупције. Ово одељење решава по захтевима јавних функционера да могу да истовремено врше две јавне функције, или да уз вршење јавне функције могу да обављају неки други посао или делатност, опет ценећи, да ли су те две јавне функције или други посао или делатност компатибилни, или нису, са становишта сукоба интереса.

Ово одељење, кроз праксу коју гради примењујући Закон о Агенцији у наведеној области, даје препроруке Агенцији у ком обиму и на који начин би постојећи Закон требало допунити или изменити како би Закон био ефикаснији у домену примене.