Народним посланицима рок од 15 дана да се определе за једну функцију

Барајево (Београд) – Избори за одборнике
20/06/2012
Баточина – Избори за одборнике
20/06/2012

Народним посланицима рок од 15 дана да се определе за једну функцију

print

Агенција за борбу против корупције обавезала је 21. септембра 2011. године народне посланике: Небојшу Здравковића, Верољуба Стевановића, Драги Дамњановића и Петра Петровића да у року од петнаест дана престану са истовременим вршењем функција народног посланика и градоначелника односно заменика градоначелника. На основу обавештења о покретању поступка за утврђивање повреде Закона о Агенцији против Драгана Марковића Палме из јула ове године, Агенција је наложила Драгану Марковићу да се у року од осам дана изјасни о разлозима вршења функција народног посланика и градоначелника Јагодине супротно Закону.

У међувремену је Народна скупштина констатовала оставку народног посланика Верољуба Стевановића.

Народни посланици: Небојша Здравковић, Верољуб Стевановић, Драги Дамњановић и Петар Петровић затражили су од Агенције сагласност за истовремено обављање функција народног посланика и градоначелника односно заменика градоначелника крајем марта 2010. године. Будући да је истовремено вршење наведених јавних функција (народног посланика и функције у извршној власти) неспојиво и функционери њиховим истовременим вршењем поступају супротно прописима који уређују њихова права и обавезе, односно поступају супротно одредбама чл. 4, 6. и 102. став 3. Устава РС, као и чл. 39. став 1. Закона о Народној скупштини остављен им рок од 15 дана да се определе за једну од функција.