Студијска посета украјинским антикорупцијским институцијама

Покренута кампања „ЛАП за јачи интегритет“
27/11/2018
Усвојен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Агенцији
05/12/2018

Студијска посета украјинским антикорупцијским институцијама

print
Представници Агенције за борбу против корупције, на челу са директором Агенције Драганом Сикимићем, боравили су у студијској посети украјинским антикорупцијским институцијама, са циљем размене искуства и добрих пракси са сродним институцијама на пољу превенције и борбе против корупције. Том приликом састали су се са највишим представницима Националног антикорупцијског бироа, Националне агенције за превенцију корупције, као и Специјалног тужилаштва за борбу против корупције.

Са директором Националне агенције за превенцију корупције Олександром Мангулом договорено је и закључивање Споразума о сарадњи, имајући у виду сродне надлежности двеју институција у области превенције корупције, сукоба интереса, контроле имовине и контроле финансирања политичких активности.

Одржан је и састанак чланова Делегације са амбасадором Републике Србије у Украјини Радетом Булатовићем, на којем је дискутовано о могућностима даљег јачања сарадње Републике Србије и Украјине у области сузбијања корупције.


Study visit to the Ukrainian anti-corruption institutions

Representatives of the Anti-Corruption Agency, headed by the Director of the Agency Dragan Sikimić, visited the anti-corruption institutions in Ukraine, aimed at experience and best practice exchange in the field of prevention and fight against corruption. They met with the highest representatives of the National Anti-Corruption Bureau, National Agency on Corruption Prevention as well as Special Anti-Corruption Prosecutor’s Office.

Conclusion of Cooperation Agreement was also agreed with the Director of the National Agency on Corruption Prevention Mr. Oleksandr Mangul, having in mind similar competences of two bodies in the area of corruption prevention, conflict of interest, control of asset declarations and control of financing political activities.

Members of Delegation also had a meeting with the Ambassador of the Republic of Serbia in Ukraine Mr. Rade Bulatovic, during which they discussed the possibilities of further bolstering of cooperation between the Republic of Serbia and Ukraine in the area of curbing corruption.