Потписан Меморандум о разумевању у области спречавања и борбе против корупције
14/11/2019
Предавање о јачању интегритета у Великом Градишту
18/11/2019

Студијска посета Словенији

print

Представници Агенције за борбу против корупције посетили су институције у Словенији, које се баве борбом против корупције, са нагласком на питања лобирања. О правном оквиру, лобирању у пракси и пратећим изазовима разговарали су са колегама из Комисије за спречавање корупције, Парламента и словеначког одељка Транспарентности.
Студијску посету организовао је OSCE/ODIHR као део свеобухватног програма Мисије OSCE у Србији. Програм је обухватио и тренинге за запослене у Агенцији, укључујући тренинг за тренере (са Министарством правде САД), међународну експертизу и помоћ у процесу израде Кодекса понашања учесника у лобирању, у оквиру припреме за почетак примене Закона о лобирању од августа 2019. године.

Study visit to Slovenia

Representatives of the Anti-Corruption Agency visited the institutions in Slovenia, dealing with anti-corruption issues, in particular lobbying. They discussed regulatory framework, lobbying practice and challenges in the respective area with the colleagues from the Commission for the Prevention of Corruption, National Assembly and Slovenian Chapter of Transparency International.
The study visit was organized by OSCE/ODIHR as a part of the comprehensive programme of the OSCE Mission to Serbia. This programme also encompassed trainings for ACA staff, including training for trainers (together with the US Department of Justice), international expertise and assistance in terms of drafting Code of Conduct for Participants in Lobbying, all as preparatory activities for implementation of the Law on Lobbying as of August 2019.