Studijska poseta antikorupcijskim institucijama Republike Slovačke

Donacija SAD za unapređenje rada Agencije
13/06/2019
Održan drugi seminar o jačanju integriteta institucija socijalne politike u Nišu
03/07/2019

Studijska poseta antikorupcijskim institucijama Republike Slovačke

print

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, na čelu sa direktorom Draganom Sikimićem, boravili su u studijskoj poseti institucijama za borbu protiv korupcije Republike Slovačke.O pravnom okviru, rezultatima i izazovima u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije razgovarali su sa predstavnicima Sektora za prevenciju korupcije u Kabinetu predsednika Vlade, Sektora za prevenciju kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova, Nacionalne jedinice za borbu protiv korupcije, Specijalnog tužilaštva, Sudskog saveta i advokatske kancelarije Taylor Wessing.

Održan je i sastanak sa ambasadorom Republike Srbije u Republici Slovačkoj Momčilom Babićem, na kojem su razmatrane mogućnosti daljeg jačanja saradnje sa slovačkim antikorupcijskim institucijama.

Studijska poseta organizovana je uz podršku slovačkog Ministarstva spoljnih i evropskih poslova i Agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SlovakAid).


Study visit to the anti-corruption institutions of the Slovak Republic

Representatives of the Anti-Corruption Agency, headed by the Director Dragan Sikimić, visited the anti-corruption institutions of the Slovak Republic. They discussed the legal framework, results and challenges in the area of prevention and fight against corruption with the representatives of the Sector for Corruption Prevention at the Prime Minister’s Office, Sector for Crime Prevention of the Ministry of Interior, National Unit for Combating Corruption, Special Prosecutor’s Office, Judicial Council and Law Firm Taylor Wessing.

Representatives of the Agency have also met the Ambassador of the Republic of Serbia in the Slovak Republic Momčilo Babić, during which they discussed the possibilities of reinforcement of cooperation with the Slovak anti-corruption institutions.

Study visit was supported by the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic and the Slovak Agency for International Development Cooperation (SlovakAid).