Студијска посета антикорупцијским институцијама Краљевине Шпаније

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Студијска посета антикорупцијским институцијама Краљевине Шпаније

print

Представници Агенције за борбу против корупције и Министарства правде, на челу са директором Агенције Драганом Сикимићем, посетили су институције за борбу против корупције Краљевине Шпаније у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“. Том приликом сусрели су се са највишим представницима Канцеларије за решавање о сукобу интереса у оквиру Министарства финансија и јавне управе, Генералног тужилаштва, Специјалног јавног тужилаштва за борбу против корупције и организованог криминала, Ревизорског суда, Генералне ревизије државне управе и Савета за транспарентност и добро управљање.

Одржан је и састанак чланова Делегације са амбасадорком Републике Србије у Краљевини Шпанији Катарином Лалић Смајевић, на којем је дискутовано о могућностима даљег јачања сарадње Републике Србије и Краљевине Шпаније у области борбе против корупције.

Од јула 2016. године Агенција за борбу против корупције спроводи двогодишњи Твининг пројекат са Националном агенцијом за борбу против корупције, Министарством правде и Вишом школом за правосуђе Републике Италије, као и Главним тужилаштвом Краљевине Шпаније. Пројекат финансира Европска унија у вредности од два милиона евра.

Study visit to the anti-corruption institutions of the Kingdom of Spain

Representatives of the Anti-Corruption Agency and the Ministry of Justice headed by the Director of the Agency Dragan Sikimić visited the anti-corruption institutions of the Kingdom of Spain within the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption“. They met with the highest representatives of the Office for Resolving Conflict of Interest within the Ministry of Finance and Public Administration, General Prosecutor’s Office, Special Prosecution Office against Corruption and Organized Crime, Court of Audit, General Control of the State Administration and Transparency and Good Governance Council.

Members of Delegation also had a meeting with the Ambassador of the Republic of Serbia in the Kingdom of Spain Katarina Lalić Smajević, during which they discussed the possibilities of further bolstering of cooperation between the Republic of Serbia and the Kingdom of Spain in the area of combating corruption.

As of July 2016, the Anti-Corruption Agency has been implementing two-year Twinning Project with the National Anti-Corruption Authority, Ministry of Justice and Higher School for Judiciary of the Republic of Italy as well as General Prosecutor’s Office of the Kingdom of Spain. The Project, amounting to two million euro, is funded by the European Union.