JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi
03/10/2018
Agencija među osnivačima Mreže institucija za prevenciju korupcije
18/10/2018

Studenti prava u poseti Agenciji

print
Studenti pravnih fakulteta u Beogradu i Nišu i predstavnici Komiteta pravnika za ljudska prava posetili su 9. oktobra 2018. godine Agenciju za borbu protiv korupcije. Sa predstavnicima Sektora za prevenciju, Sektora za rešavanje o sukobu interesa i Sektora za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po predstavkama razgovarali su o nadzoru nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, obukama o etici i integritetu, istraživanjima, kao i nadležnostima Agencije u domenu sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera.

Poseta je organizovana u okviru projekta „Osnaživanje pravnih klinika za praćenje antikorupcijskih suđenja“, koji sprovodi Komitet pravnika za ljudska prava uz podršku Misije OEBS.