Став Агенције поводом изјаве функционера Демократске странке Божидара Ђелића и саопштења Министарства финансија и привреде

Власотинце – Избори за одборнике
22/06/2012
Врање – Избори за одборнике
22/06/2012

Став Агенције поводом изјаве функционера Демократске странке Божидара Ђелића и саопштења Министарства финансија и привреде

print

Закон о финансирању политичких активности предвидео је две врсте финансирања политичких субјеката за финансирање њиховог редовног рада и финансирање трошкова изборне кампање.
Законом је такође прописано право политичких субјеката на финансирање редовног рада и трошкова изборне кампање из буџета, уколико политички субјекти за то стекну услове (полагање изборног јемства, освојени мандати на изборима итд.), као и висина средстава које ће бити исплаћене по том основу.
Политички субјекти треба да имају различите рачуне за финансирање трошкова редовног рада и сваке изборне кампање у којој учествују.

Законом је предвиђена могућност да политички субјект средства за финансирање редовног рада или трошкова изборне кампање обезбеди задуживањем код банака и других финансијских организација у Републици Србији (члан 7). Међутим, правна природа кредита није до краја јасна у самом Закону, јер се на једном месту он третира као облик финансирања из приватних извора (члан 7), а на другом месту (члан 3. ст. 3), као облик финансирања који је издвојен из поделе јавних и приватних извора финансирања.

Законом није изричито прописано у којем року, са ког рачуна и из којих извора средстава се отплаћује кредит који је политички субјект узео ради финансирања трошкова изборне кампање, што може створити недоумице у примени, које би требало отклонити прецизирањем одредаба Закона.

Имајући у виду одредбе члана 16. Закона, јасно је да се средства која политички субјекти, чији су кандидати изабрани за народне посланике, посланике и одборнике, добију из буџета на основу члана 17. Закона, могу користитити искључиво за финансирање њиховог редовног рада, а не и изборне кампање. Другим речима, кредит који је узет за потребе финансирања изборне кампање не би требало да се отплаћује новцем који је из буџета добијен за финансирање редовног рада, већ из других извора финансирања који су политичком субјекту доступни, у складу са Законом (чланарине, прилози, приходи од имовине итд.).

У погледу конкретне изјаве г. Ђелића и саопштења Министарства финансија и привреде, напомињемо да се из њих не види јасно у чему се састоји проблем. Наиме, Министарство је обавезно да Демократској странци редовно преноси средства из буџета у одређеном износу на рачун који та странка користи за финансирање редовног рада. С друге стране, исплате за финансирање трошкова изборне кампање је требало извршити, a према подацима којима Агенција располаже су и извршене, у року од пет дана од проглашења резултата избора.