Šta je zapravo Agencija odgovorila povodom izjava ministra Selakovića na sastanku Koordinacionog tela za borbu protiv korupcije Vlade RS

Peto zasedanje UN radne grupe za prevenciju korupcije
10/09/2014
Agencija ne namešta konkurse za posao
23/09/2014

Šta je zapravo Agencija odgovorila povodom izjava ministra Selakovića na sastanku Koordinacionog tela za borbu protiv korupcije Vlade RS

print
U cilju istinitog, blagovremenog, verodostojnog i potpunog informisanja javnosti (član 2. Zakona o javnom informisanju i medijima) Agencija za borbu protiv korupcije objavljuje odgovore koje je dostavila novinskoj agenciji Beta na zahtev od 9. septembra 2014. godine.

1. Interesuje me kako vi posmatrate izjavu ministra Selakovića, obzirom da je Agencija bila zadužena za nadzor nad Akcionim planom, da li su po vašem mišljenju rezultati zaista izostali?

– Ni Agencija za borbu protiv korupcije, kao organ zadužen za nadzor nad sprovođenjem Strategije i Akcionog plana, nije zadovoljna rezultatima primene ovih dokumenata. Naime, prema preliminarnoj oceni ispunjenosti za period od septembra 2013. godine, kada je Akcioni plan stupio na snagu, do kraja juna 2014. godine, ispunjeno je tek nešto više od četvrtine aktivnosti (28%), gotovo polovina aktivnosti nije ispunjena (46%), dok za 26% aktivnosti Agencija nije bila u mogućnosti da oceni ispunjenost, najčešće zbog toga što odgovorni subjekt nije podneo izveštaj o tome. U pitanju je preliminarna ocena, izvedena na osnovu svih izveštaja o primeni nove Strategije i Akcionog plana koje je Agencija do sada dobila od odgovornih subjekata. Konačna ocena za 2014. godinu biće sadržana u godišnjem izveštaju o sprovođenju ova dva dokumenta koji Agencija, od osnivanja, podnosi Narodnoj skupštini.

2. Takođe, u tom kontekstu, kako komentarišite činjenicu što je od 7. avgusta to Koordinaciono telo zaduženo za kontrolu implementacije plana, a ne Agencija, kako je prvobitno bilo planirano?

– Na ovaj način samo se stvara još jedan paralelni mehanizam za praćenje sprovođenja Nacionalne strategije. Naime, Strategijom je predviđeno da koordinaciju unutar Vlade vrši Ministarstvo pravde, a Savet za borbu protiv korupcije da prati rezultate sprovođenja Strategije i Akcionog plana. Prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, kao i prema novoj Strategiji, Agencija je ta koja vrši nadzor nad sprovođenjem ovih dokumenata, što i radi od svog osnivanja.
Agencija će u svakom slučaju nastaviti da dosledno sprovodi sve aktivnosti za koje je po zakonu nadležna, od koordinacije rada državnih organa u borbi protiv korupcije i iniciranja izmena propisa, pa do utvrđivanja sukoba interesa najviših državnih funkcionera. Agencija će, kao i do sada, insistirati na postupanju po njenim odlukama, a posebno na izvršavanju preporuka za razrešenje.

3. Selaković je na skupu rekao i da se očekuje izmene zakona o Agenciji, što se već dugo najavljuje, znate li kada bi taj zakon mogao da uđe u Skupštinu Srbije i da li ste zadovoljni predloženim izmenama?

– Jedine sveobuhvatne izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije su one koje je predložila sama Agencija i 25. jula ove godine podnela inicijativu za donošenje novog zakona Ministarstvu pravde i Narodnoj skupstini, o čemu je informisala i Vladu. Inicijativa Agencije podneta je uz detaljno obrazloženje predloženih izmena zasnovanih na dosadašnjem iskustvu u primeni zakona, čije bi usvajanje donelo značajan pomak u ovoj oblasti. Agencija je nezadovoljna činjenicom da do sada ni od jednog od pomenutih organa nije dobila bilo kakav zvaničan odgovor na ovu inicijativu, čime se, nažalost, ponavlja iskustvo Agencije u vezi sa inicijativom za izmene zakona podnete pre više od godinu i po dana.