Шта је заправо Агенција одговорила поводом изјава министра Селаковића на састанку Координационог тела за борбу против корупције Владе РС

References in the text of the Draft Law on Amendments to the Law on Higher Education
11/07/2014
Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015

Шта је заправо Агенција одговорила поводом изјава министра Селаковића на састанку Координационог тела за борбу против корупције Владе РС

print
У циљу истинитог, благовременог, веродостојног и потпуног информисања јавности (члан 2. Закона о јавном информисању и медијима) Агенција за борбу против корупције објављује одговоре које је доставила новинској агенцији Бета на захтев од 9. септембра 2014. године.

1. Интересује ме како ви посматрате изјаву министра Селаковића, обзиром да је Агенција била задужена за надзор над Акционим планом, да ли су по вашем мишљењу резултати заиста изостали?

– Ни Агенција за борбу против корупције, као орган задужен за надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана, није задовољна резултатима примене ових докумената. Наиме, према прелиминарној оцени испуњености за период од септембра 2013. године, када је Акциони план ступио на снагу, до краја јуна 2014. године, испуњено је тек нешто више од четвртине активности (28%), готово половина активности није испуњена (46%), док за 26% активности Агенција није била у могућности да оцени испуњеност, најчешће због тога што одговорни субјект није поднео извештај о томе. У питању је прелиминарна оцена, изведена на основу свих извештаја о примени нове Стратегије и Акционог плана које је Агенција до сада добила од одговорних субјеката. Коначна оцена за 2014. годину биће садржана у годишњем извештају о спровођењу ова два документа који Агенција, од оснивања, подноси Народној скупштини.

2. Такође, у том контексту, како коментаришите чињеницу што је од 7. августа то Координационо тело задужено за контролу имплементације плана, а не Агенција, како је првобитно било планирано?

– На овај начин само се ствара још један паралелни механизам за праћење спровођења Националне стратегије. Наиме, Стратегијом је предвиђено да координацију унутар Владе врши Министарство правде, а Савет за борбу против корупције да прати резултате спровођења Стратегије и Акционог плана. Према Закону о Агенцији за борбу против корупције, као и према новој Стратегији, Агенција је та која врши надзор над спровођењем ових докумената, што и ради од свог оснивања.
Агенција ће у сваком случају наставити да доследно спроводи све активности за које је по закону надлежна, од координације рада државних органа у борби против корупције и иницирања измена прописа, па до утврђивања сукоба интереса највиших државних функционера. Агенција ће, као и до сада, инсистирати на поступању по њеним одлукама, а посебно на извршавању препорука за разрешење.

3. Селаковић је на скупу рекао и да се очекује измене закона о Агенцији, што се већ дуго најављује, знате ли када би тај закон могао да уђе у Скупштину Србије и да ли сте задовољни предложеним изменама?

– Једине свеобухватне измене Закона о Агенцији за борбу против корупције су оне које је предложила сама Агенција и 25. јула ове године поднела иницијативу за доношење новог закона Министарству правде и Народној скупстини, о чему је информисала и Владу. Иницијатива Агенције поднета је уз детаљно образложење предложених измена заснованих на досадашњем искуству у примени закона, чије би усвајање донело значајан помак у овој области. Агенција је незадовољна чињеницом да до сада ни од једног од поменутих органа није добила било какав званичан одговор на ову иницијативу, чиме се, нажалост, понавља искуство Агенције у вези са иницијативом за измене закона поднете пре више од годину и по дана.