Srbija napredovala u ispunjavanju preporuka GRECO

Međunarodna antikorupcijska saradnja
01/04/2019
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije o Zakonu o lobiranju
03/04/2019

Srbija napredovala u ispunjavanju preporuka GRECO

print
 Srbija više nije među državama koje se nalaze u “globalno nezadovoljavajućem” režimu u smislu usklađenosti sa preporukama Grupe država protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO), nalaz je danas objavljenog prelaznog izveštaja za Srbiju u Četvrtom krugu evaluacije, koji obuhvata prevenciju korupcije u odnosu na poslanike, sudije i tužioce.

U prelaznom izveštaju konstatuje se da je Srbija od 13 preporuka delimično ispunila 10, dok tri preporuke nisu ispunjene. To je vidan napredak u odnosu na prethodni izveštaj.

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić, koji je predvodio delegaciju Republike Srbije na plenarnom zasedanju GRECO, ističe:

– Borba protiv korupcije jedan je od strateških prioriteta Republike Srbije. Ovakav izveštaj GRECO rezultat je kontinuiranih napora, koje organi Republike Srbije čine u ovoj oblasti. On je potvrda uspeha dosadašnjih aktivnosti, ali i ohrabrenje i podsticaj da u potpunosti ispunimo sve preporuke.

Izveštaj o evaluaciji Srbije za Četvrti krug usvojen je 2015. godine. Na GRECO zasedanju 2017. godine usvojen je Izveštaj o usklađenosti, kada je konstatovano da je Srbija delimično ispunila sedam, a da šest preporuka nije ispunjeno. U novembru 2018. godine Srbija je, u roku određenom za izveštavanje o usklađenosti sa preporukama, izvestila GRECO o postignutom napretku.

Preporuke GRECO tiču se, pored ostalog, transparentnosti zakonodavnog procesa, kodeksa ponašanja poslanika, izbora i položaja sudija i tužilaca, promena u sastavu i načinu izbora Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kao i položaja i nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije.

Na plenarnom zasedanju GRECO u martu 2019. godine usvojen je prelazni izveštaj za Srbiju i predviđen rok za dostavljanje dodatnih informacija o ispunjenosti preporuka do 31. decembra 2019. godine.

Izveštaj na srpskom jeziku možete videti ovde, a izveštaj na engleskom jeziku ovde.