Србија напредовала у испуњавању препорука GRECO

Међународна антикорупцијска сарадња
01/04/2019
Директор Агенције за борбу против корупције о Закону о лобирању
03/04/2019

Србија напредовала у испуњавању препорука GRECO

print
 Србија више није међу државама које се налазе у “глобално незадовољавајућем” режиму у смислу усклађености са препорукама Групе држава против корупције Савета Европе (GRECO), налаз је данас објављеног прелазног извештаја за Србију у Четвртом кругу евалуације, који обухвата превенцију корупције у односу на посланике, судије и тужиоце.

У прелазном извештају констатује се да је Србија од 13 препорука делимично испунила 10, док три препоруке нису испуњене. То је видан напредак у односу на претходни извештај.

Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић, који је предводио делегацију Републике Србије на пленарном заседању GRECO, истиче:

– Борба против корупције један је од стратешких приоритета Републике Србије. Овакав извештај GRECO резултат је континуираних напора, које органи Републике Србије чине у овој области. Он је потврда успеха досадашњих активности, али и охрабрење и подстицај да у потпуности испунимо све препоруке.

Извештај о евалуацији Србије за Четврти круг усвојен је 2015. године. На GRECO заседању 2017. године усвојен је Извештај о усклађености, када је констатовано да је Србија делимично испунила седам, а да шест препорука није испуњено. У новембру 2018. године Србија је, у року одређеном за извештавање о усклађености са препорукама, известила GRECO о постигнутом напретку.

Препоруке GRECO тичу се, поред осталог, транспарентности законодавног процеса, кодекса понашања посланика, избора и положаја судија и тужилаца, промена у саставу и начину избора Високог савета судства и Државног већа тужилаца, као и положаја и надлежности Агенције за борбу против корупције.

На пленарном заседању GRECO у марту 2019. године усвојен је прелазни извештај за Србију и предвиђен рок за достављање додатних информација о испуњености препорука до 31. децембра 2019. године.

Извештај на српском језику можете видети овде, а извештај на енглеском језику овде.