Srbija je dobila prvog registrovanog lobistu

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 85100000 – Usluge zdravstvene zaštite
12/03/2020
Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi Agencije za borbu protiv korupcije
12/03/2020

Srbija je dobila prvog registrovanog lobistu

print
  Nakon uspešno održane prve obuke za lobistu, kroz koju je prošlo 44 učesnika, Agencija je na osnovu zahteva za upis u Registar lobista i konačnog rešenja direktora Agencije upisala kao prvog registrovanog lobistu Nenada Vukovića, advokata iz Beograda.
Republika Srbija je donošenjem Zakona o lobiranju položila ispit zrelosti jedne demokratske države i priključila se manjem broju država u svetu koje su zakonski uredile aktivnost lobiranja.
Uvođenje registrovanih lobista, koji će odgovorno, na zakonit i transparentan način, poštujući etička pravila u cilju očuvanja ličnog ugleda i ugleda aktivnosti lobiranja propisanih Kodeksom vršiti uticaj na donosioce odluka u procesu političkog odlučivanja, doprineće da lobiranje u Srbiji postane važno sredstvo za jačanje demokratije koja se zasniva na transparentnosti, vladavini prava i društvenoj odgovornosti.
Agencija će nastaviti da svojim aktivnostima doprinosi afirmaciji profesije lobiranja i kontroliše poštovanje obaveza svih učesnika u postupku lobiranja.